Eurasie

Euroasie

Eurasie je prastará pevnina a největší z kontinentů. Eurasie je to označení pro souvislou pevninu na Zemi zahrnující světadíly Evropa a Asie, je součástí Eurafrasie. Pojem Eurasie zavedl v XIX. století geolog Eduard Suess. Vzhledem ke kulturním rozdílům, které v minulosti pociťovali Evropané, je pevnina uměle rozdělena do dvou světadílů.

Za dělící linii mezi Evropou a Asií se obvykle považuje pohoří Ural, řeka Emba, Kaspické moře, Kumomanyčská propadlina a Černé moře, tato dělící linie však není všeobecně uznávaná. Jako součásti hranice se také uvádějí pohoří Kavkaz a řeka Ural.

Eurasie je 120 km širokou Suezskou šíjí spojena s Afrikou a oba kontinenty jsou pod hladinou Středozemního moře v kontaktu i na dalších místech: ve 14 km širokém Gibraltarském průlivu, případně též v Sicilském průlivu (šířka 150 kilometrů, maximální hloubka 292 metrů, ale většinou pouze do 35 metrů). Proto se někdy také hovoří o vznikajícím superkontinentu Eurafrasii.

Ačkoli převážná většina eurasijského území leží na východní polokouli, oba její konce přesahují na polokouli západní. Severní okraj kontinentu zasahuje až do polárních oblastí, na jihu sahá pevnina téměř k rovníku, ale nepřekračuje ho (avšak některé ostrovy, které se k Eurasii přiřazují, už leží na jižní polokouli).


webmaster